1 / 6

Katowice walczą z suszą na wielu frontach. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja przy budynkach miejskich.

Akcja „Łapiemy deszczówkę” została zainicjowana przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, poprzez montaż 19 zbiorników przy budynkach, którymi zarządza.

– Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego realizujemy duży projekt budowy 13 zbiorników retencyjnych na terenie Katowic, sadzimy łąki, ale także wdrażamy mniejsze projekty, które w skali miasta mogą mieć ogromny wpływ na środowisko. Ostatnie deszczowe dni były poprzedzone tygodniami suszy – to pokazuje, że powinniśmy „łapać deszczówkę”, co wdraża już Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez montaż zbiorników przy swoim zasobie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Deszczówka do podlewania roślin

Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej w Katowicach w ramach akcji “Łapiemy deszczówkę” montuje zbiorniki na deszczówkę, którą później będzie wykorzystywać do podlewania roślin.

– W naszym codziennym życiu drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na środowisko. Proekologiczne działanie ma również wymiar ekonomiczny, bo w przypadku akcji „Łapiemy deszczówkę” wodę wykorzystamy do podlewania zieleni wokół naszych budynków. Już zamontowaliśmy osiem zbiorników, a w najbliższych dniach pojawi się kolejnych 11. Każdy zbiornik ma naklejkę akcji i chcielibyśmy tym pomysłem zarazić także wspólnoty mieszkaniowe – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM w Katowicach.

Na montaż 19 zbiorników przeznaczonych zostało blisko 10 tys. zł. W zależności od lokalizacji i możliwości technicznych zbiorniki mają od 200 do 350 l. pojemności.

Duża retencja w Katowicach

W ramach projektu o wartości prawie 64 mln zł budowanych jest w Katowicach 13 zbiorników retencyjnych. Użycie wód opadowych do celów komunalnych to nie jedyne korzyści z realizacji inwestycji. Duży zbiornik retencyjny zatrzymuje okresowo nadmiar wód deszczowych spływających do kanalizacji, zabezpieczając tereny zagrożone podtopieniami przed zalewaniem i powodziami.

Pierwsze cztery zbiorniki retencyjne powstały w ubiegłym roku w Piotrowicach. Kolejny podziemny zbiornik retencyjny powstał poprzez adaptację istniejącego kolektora deszczowego w Szopienicach. W ramach inwestycji wykonano również renowację kanalizacji deszczowej, wybudowano nową sieć deszczową, wykonano przepompownię wód deszczowych.

Zakończyła się też inwestycja w rejonie skrzyżowania ul. Jerzego Dudy-Gracza i al. Roździeńskiego, gdzie wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym wykonano też ponad 190 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wylotami do Rawy. W planach są też kolejne zadania.

Dwa zbiorniki będą realizowane na os. Zgrzebnioka. Aktualnie prowadzone są prace projektowe. Natomiast w rejonie ul Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej zostanie poddane renowacji blisko 2 km istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i wybudowane zostaną trzy zbiorniki retencyjne. Aktualnie trwa przetarg na prace budowlane.

Na osiedlu Widok, w rejonie ul. Dunikowskiego i Stęślickiego wybudowane zostaną ponad 3 km sieci kanalizacji deszczowej oraz dwa podziemne zbiorniki – w parku Alojzego Budnioka oraz przy garażach przy ul. Stęślickiego. Tu również trwa przetarg. W przypadku, gdy wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy nastąpią w planowanych terminach, roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej

Skomentuj