Katowice zostały pierwszym polskim miastem, które wypełniło zapisy Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie infrastruktury ładowania. W stolicy Górnego Śląska działa już 115 punktów ładowania. 86 z nich zbudował Tauron.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje, że w gminach, w których liczba mieszkańców wynosi ponad 150 tys., ale nie przekracza 300 tys., liczba punktów ładowania do końca 2020 r. ma wynieść 100. Oznacza to, że Katowice wypełniły ustawowy obowiązek z nawiązką, ponieważ w mieście funkcjonuje już 115 ogólnodostępnych stacji ładowania różnych operatorów, przy czym każda ze stacji ma kilka punktów ładowania.

– Katowice są liderem w zakresie elektromobilności. Pierwszy samochód elektryczny zakupiliśmy już w 2012 r. Dzisiaj wiemy, że elektryczne pojazdy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, dlatego rozwijamy bazę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki temu w mieście funkcjonuje łącznie 115 punktów ładowania, kolejnych 11 jest w trakcie uruchamiania, a 23 znajdują się w budowie i zostaną oddane do użytku do końca roku. Uzupełnieniem tych działań jest zakup kolejnych autobusów elektrycznych, a także pojazdów porządkowych, które są już we flocie MPGK Katowice i dbają o czystość miasta – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Czytaj więcej

Skomentuj