Twa kampania informacyjna władz spółki zamierzających wybudować pierwszą siłownię atomową w Polsce. W jej ramach odbyły się spotkania z mieszkańcami  pomorskiej gminy Choczewo, wskazanej przez jako preferowana lokalizacja elektrowni.

W jej ramach w pierwszej połowie kwietnia odbyły się spotkania z mieszkańcami Słajszewa, Sasino, Jackowo i Kopalina.

Raport środowiskowy

Jak opisuje spółka ich głównym celem było przybliżenie najważniejszych informacji z tzw. raportu środowiskowego dotyczącego inwestycji. Dokument 29 marca złożono do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. – To kluczowy dokument w procedurze oceny oddziaływania elektrowni na środowisko, która z kolei stanowi część postępowania w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej – czytamy na portalu bankier.pl.

– W każdym ze spotkań udział wzięło co najmniej kilkadziesiąt osób. Wiemy, że temat elektrowni jądrowej na Pomorzu jest istotny dla mieszkańców i dlatego będziemy kontynuować rozpoczęty dialog zarówno ze społecznością lokalną, jak i z władzami samorządowymi. Podobne spotkania informacyjne poświęcone raportowi środowiskowemu zorganizujemy także dla mieszkańców gmin Krokowa oraz Gniewino – mówi Joanna Szostek, p.o. kierownika Zespołu ds. Komunikacji i Zarządzania Interesariuszami.

W spotkaniach wzięli udział eksperci merytoryczni, którzy przygotowywali raport o oddziaływaniu na środowisko elektrowni jądrowej na Pomorzu. Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych zaprezentowali mieszkańcom zarówno informacje na temat wyboru preferowanej lokalizacji inwestycji, jak i przedstawili znajdujące się w raporcie środowiskowym plany związane z tzw. infrastrukturą towarzyszącą, czyli m.in. drogami, połączeniem kolejowym, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy też teleinformatyczną.

Programy towarzyszące

Wcześniej spółka uruchomiła społeczne programy wspierające mieszkańców Pomorza. Jeden z nich – Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) – ruszył 25 marca.

– Program skierowany jest zarówno do samorządów z regionu przyszłej inwestycji, w tym starostw, gmin, sołectw, ale także organizacji niezależnych, takich jak stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, fundacje czy inne podmioty działające na terenie wokół planowanej inwestycji – opisują Polskie Elektrownie Jądrowe.

Dzięki wprowadzonym w Programie zmianom rozszerzone zostanie grono potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe. Zwiększono także liczbę obszarów działań, które będą dofinansowywane przez inwestora przyszłej elektrowni jądrowej. O wsparcie będą mogły się ubiegać działania z takich zakresów jak: nauka i edukacja, ochrona środowiska naturalnego, turystyka, bezpieczeństwo, infrastruktura lokalna, inicjatywy społeczne i charytatywne, kultura oraz sport.

W tegorocznej edycji Programu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe planuje przeznaczyć na wsparcie inicjatyw społecznych kwotę 2,3 mln zł.

Polskie Elektrownie Jądrowe, bankier.pl

Czytaj więcej

Skomentuj