Zbliża się 29. Finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. Do tej pory, w kolejnych edycjach akcji, uczestniczyło ogółem 20 milionów Polaków. Idea polega na sprzątaniu najbliższej okolicy z zalegających tam śmieci. Każdy może wziąć udział w tego rodzaju działaniach i zrobić coś konkretnego dla Naszej Planety, a w efekcie też i dla siebie.

Trwają przygotowania do 29. Finału ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. W tym roku, od 16 do 18 września, wolontariusze wyruszą sprzątać Polskę pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”.

Pod patronatem Ambasady Australii 

Przy okazji warto dodać, że w roku 2022 Polska i Australia (w której akcja została zapoczątkowana), obchodzą 50-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych. To, jak zauważają polscy organizatorzy Sprzątania Świata, doskonała okazja do tego by 16 września, wspólnie z przedstawicielami Ambasady  Australii (która jest Honorowym Patronem Akcji w Polsce), oficjalnie zaprezentować tegoroczny „Manifest nieśmiecenia”.

Po wysłuchaniu treści manifestu uczestnicy akcji, wraz z przedstawicielami Ambasady, udadzą się nad warszawskie brzegi Wisły po to by oczyścić je ze znajdujących się tam śmieci.

Jezioro Durowskie i Park Henrykowski

W sobotę, 17 września br., uczestnicy Akcji Sprzątanie Świata, wraz z nurkami i reprezentantami Magazynu Perfect Diver oraz Urzędu Miasta i Gminy Wągrowiec, zejdą pod wodę by oczyścić ze śmieci Jezioro Durowskie.

A w niedzielę 18 września, w ostatnim dniu 29. Finału Akcji Sprzątanie Świata, jego uczestnicy, wraz z mieszkańcami i wrocławską spółką Ekosystem, sprzątać będą Park Henrykowski we Wrocławiu. Cel to przywrócenie tego pięknego zakątka naturze i mieszkańcom Wrocławia dla wypoczynku i spacerów.

Spółka Ekosystem jest też Partnerem Merytorycznym tegorocznej edycji informatora – przewodnika po poprawnym procesie organizacji własnej akcji sprzątania, a także materiałów edukacyjnych pomocnych nauczycielom do prowadzenia lokalnych Akcji Sprzątania Świata

Australijskie korzenie akcji

Akcja Sprzątanie Świata, pod oryginalna nazwą: Akcja Clean up the World, swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 r., jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

W tym samym roku Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym Kraju pod nazwą Sprzątanie Świata – Polska.

20 mln uczestników w Polsce

Od 1994 r. w Akcji Sprzątanie Świata – Polska udział wzięło łącznie ponad 20 mln osób. Na świecie rokrocznie uczestniczy w Clean up The World blisko 40 mln wolontariuszy.

Tradycyjnie już, akcja odbywa się w każdy trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm, instytucji w sprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci. Od początku akcję w Polsce koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.

Plakat dla tegorocznej edycji Akcji, podobnie jak w latach poprzednich, zaprojektował znany polski artysta grafik – Andrzej Pągowski. Chętni do udziału w ASŚ niezbędne informacje znajdą na internetowej stronie: www.naszaziemia.pl

Czytaj więcej

Skomentuj