30 czerwca, w czwartek, o godz. 10.00 rozpocznie się bezpłatne webinarium na temat nowoczesnych rozwiązań informatycznych, dzięki którym kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym staje się łatwiejsze.

Inwestycje w nowoczesne rozwiązania wiążą się nie tylko z zintegrowanymi systemami informatycznymi, ale również, a może przede wszystkim z globalnym spojrzeniem na miejski system sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kompleksowe nim zarządzanie. Będziemy rozmawiać o najlepszych rozwiązaniach dla infrastruktury przedsiębiorstwa.

Złożony proces

Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym jest złożonym procesem organizacyjnym, technicznym i technologicznym, którego usprawnienie wymaga wspomagania komputerowego. Powszechną praktyką w przedsiębiorstwach komunalnych, a szczególnie wodociągowych, do niedawna było rozdzielanie procesu zarządzania na dwa rodzaje – administracyjne i techniczne. Dziś wiemy, że jest to koncepcja niewłaściwa, ponieważ lepsze efekty zarządzania uzyska się, jeżeli wszystkie obiekty przedsiębiorstwa potraktuje się jako jeden sprzężony ze sobą system oraz gdy oba rodzaje zarządzania potraktuje się łącznie, jako jeden złożony i wewnętrznie sprzężony proces. Aby zrealizować taką koncepcję zarządzania, należy rozwijać i wdrażać w przedsiębiorstwach zintegrowane systemy informatyczne kompleksowego zarządzania, obejmujące swym działaniem zarówno wszystkie obiekty, jak i wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli zarówno działania administracyjne, jak i techniczno-technologiczne.

Najlepsi specjaliści

Podczas webinarium wystąpią dla Państwa najwyższej klasy specjaliści, którzy opowiedzą m. in. o zintegrowanych systemach zarządzania, narzędziach BI, strategiach transformacji cyfrowej przedsiębiorstw wod-kan, ograniczaniu strat w dystrybucji wody, czy optymalizacji pracy przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

W webinarium wezmą udział m. in. Wojciech Gębski (UNISOFT) , dr Jędrzej Bylka (Politechnika Poznańska ), Wojciech Stefaniak (UNISOFT ), Beata Wiśniewska (prezes Wodociągów Białostockich ), Robert Maziarz (Złote Runo) Adrian Baranowski (DHI Polska).

Starujemy w czwartek, 30 czerwca, o godz. 10.00. Udział w webinarium jest bezpłatny. Można się jeszcze rejestrować TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj