1 / 5

Zakłady przetwarzające odpady w Polsce potrzebują miliardów złotych na modernizację i zwiększenie mocy przerobowych. – Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów to nie przeżytek (…) Trzeba je jednak dostosowywać do współczesnych potrzeb – mówi Anna Marcinkiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trwa dyskusja o problemach i wyzwaniach instalacji komunalnych podczas konferencji “Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów” Abrys. Anna z kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy omówiła na wstępie definicję instalacji komunalnej na podstawie rozporządzenia z lipca 2020 r.

Z ostatniego raportu IOŚ-PIB wynika, że Polska powinna zainwestować w najbliższych latach dziesiątki miliardów złotych w instalacje komunalne. Możliwości finansowania inwestycji modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przedstawiła Anna Marcinkiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Zakłady MBP to nie przeżytek. NFOŚiGW postrzega zakłady MBP jako dobrze funkcjonujące instalacje finansowane często ze środków publicznych. Trzeba je modernizować i dostosowywać do współczesnych potrzeb – podkreśliła Anna Marcinkiewicz.

Robert Rosa, wiceprezes zarządu firmy Abrys przedstawił ceny na rynku surowców wtórnych i prognozy dla ich przetwarzania w instalacjach komunalnych. Krajowy potencjał ilościowy odpadów surowców przekazywanych do recyklingu oceniany jest na ok. 13% strumienia odpadów komunalnych. Przy wzroście jakości selektywnej zbiórki, potencjał ten może wzrosnąć do ok 15%.

Dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej omówił w swoim wystąpieniu konsekwencje braku wdrożenia konkluzji BAT dla instalacji MBP. Z kolei Anna Sapota z firmy Tomra odpowiedziała w swojej prezentacji na pytanie jaka może być rola instalacji MBP w systemie ROP.

W kolejnych godzinach konferencji omówione zostaną stadia przypadków z zakładów przetwarzania odpadów w Polsce, w tym te dotyczące modernizacji instalacji komunalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj