Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa postawiły przed branżą odpadową nowe wyzwania. Z jakimi problemami musi sobie radzić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy? Warto podkreślić, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa również na kadrze zarządzającej. Jednym z nowych zadań jest odpowiednie przygotowanie do prawidłowej ewidencji odpadów w systemie BDO.

Obecnie, w obliczu pandemii koronawirusa, musimy w nieco inny sposób, niż dotychczas, spojrzeć na nasze obowiązki i dostosować nowe zasady do nietypowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. W celu realizowania efektywnych usług komunalnych dla wszystkich mieszkańców należy przyjąć pewną gradację ważności postępowania w firmach zajmujących się m.in. gospodarką odpadami.

Niezbędna ciągłość usług

Według Michała Dąbrowskiego, przewodniczącego rady PIGO, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na utrzymanie ciągłości usługi odbioru odpadów. Trzeba też zadbać o stan liczebny załogi i o ich bezpieczeństwo. – Obecnie nastąpiła zmiana w logistyce służb utrzymania ruchu, załogi zostały podzielone na mniejsze grupy – mówi Michał Dąbrowski.

Izba stoi na stanowisku, że obecnie należy tak zarządzać ludźmi aby prawdopodobieństwo popełnienia błędu funkcjonowania tego systemu zupełnie zminimalizować. Branża powinna współpracować ściśle z samorządami. Izba skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu oraz do wojewodów.

– W piśmie zwróciliśmy się m.in. o nadanie firmom komunalnym, które świadczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, statusu firm ratowniczych by uczestniczyć we wszelkich decyzjach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie samorządów. Nie chcemy dopuścić też do rynku firmy bez odpowiedniego potencjału, doświadczenia i bez znajomości obecnych zasad na rynku odpadowym – zaznacza Michał Dąbrowski dodając, że ważną rzeczą jest dostęp do informacji, gdzie wytwarzane są odpady z kwarantanny lub izolacji domowej, aby zorganizować bezpieczniejszy niż dotychczas ich odbiór.

– Można w sposób zorganizowany, efektywny i zgodny z RODO wdrożyć równoległy system odbioru i zagospodarowania np. termicznego tego typu odpadów – informuje Michał Dąbrowski. I dodaje, że ważną rolę odgrywają zarządzający spółkami komunalnymi, którzy kierują się tzw. zdrowym rozsądkiem. Muszą oni głównie chronić pracowników i nawet gdy następuje ciągła zmiana przepisów prawnych lub wytycznych ich rozsądek powoduje, że praca w branży jest stabilna.


Szkolenie on-line “BDO a odpowiedzialność zarządu” już wkrótce!


BDO: nowe obowiązki dla zarządzających

Nad usprawnieniem gospodarki odpadami m.in. w obszarze BDO w czasie pandemii pracuje również Ministerstwo Klimatu. Pierwotnie ewidencje papierowe miały zniknąć już 1 stycznia wraz z uruchomieniem elektronicznej bazy. Jednak pod koniec grudnia, na fali informacji o technicznych brakach systemu i braku wpisów do ewidencji wielu zobligowanych do tego użytkowników, datę zmieniono na 1 lipca 2020 r. Obecnie przedłużono ją o kolejne pół roku.

Podczas webinarium, pt “BDO a odpowiedzialność zarządu”, które redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” organizuje 21 kwietnia szeroko omówimy kwestie nowych obowiązków związanych z systemem BDO i sankcji grożących za ich niedotrzymanie. Kadra zarządzająca pozyska wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli. Dowie się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji. Dodatkowo pozna korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO.

Webinarium adresowane jest do zarządzających przedsiębiorstwami samorządowymi i prywatnymi świadczącymi usługi z zakresu gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, a także wszystkich wytwórców odpadów i przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia ich ewidencji.

Skierowane jest głównie do kadry zarządzającej, która musi mieć świadomość jakie ciążą na niej obowiązki, jaką ponosi odpowiedzialność, jakie mogą ich spotkać sankcje, jakie są zagrożenia itd. Podczas webinarium będzie mowa o zasadach organizacji systemu by był on w firmie bezpieczny i nie narażał nikogo na odpowiedzialność w związku z możliwymi nieprawidłowościami (np. wyciekiem danych).

– Zapomina się, że wraz z uruchomieniem BDO w życie weszły przepisy związane z odpowiedzialnością firm za całą gospodarkę odpadową. To na nich spoczywa m.in. prowadzenie i archiwizowanie stosownej dokumentacji na potrzeby BDO, a niedopilnowanie tego obowiązku wiąże się z nowymi, poważnymi sankcjami dla firm. Wiedza o tych sankcjach nie jest jeszcze do końca prze firmy rozpoznana. Co jest zrozumiałe, bo wszyscy zajęli się sposobem działania w systemie, a jak zapowiadało ministerstwo, kary miały być w tym początkowym okresie stosowane łagodnie. Jednak po zakończeniu kwartału znajomość tych przepisów jest chyba konieczna – mówi Izabela Wołosiak, właścicielka Green Concept, ekspertka zajmująca się m.in. tematyką BDO, która poprowadzi abrysowe webinarium.

Czytaj więcej

Skomentuj