Tematem przewodniem tegorocznego Forum Recyklingu jest “Recykling elementem gospodarki obiegu zamkniętego”. Przed nami kolejna edycja tego ważnego wydarzenia dla sektora gospodarki odpadami.

Redakcja czasopisma „Recykling” we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje 16. Forum Recyklingu, które odbędzie się 17-18 października 2017 r. w Poznaniu podczas Targów Pol-Eco System.

ZAPISZ SIĘ!

W Forum Recyklingu biorą udział najważniejsze postacie sektora związanego z odpadami, prowadzący zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale także przedstawiciele regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, recyklerzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji odzysku, samorządów oraz instytucji kontrolnych, eksperci i naukowcy.

Nadrzędny cel, który będzie ukierunkowywał wszelkie działania w gospodarce, to koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), którego element stanowi recykling. Dlatego tak istotne jest, by stworzyć prawidłowy działający system gospodarki odpadami, finansujący działania w zakresie zapobiegania postawania odpadów, odzysku i recyklingu. W tym aspekcie omówiona zostanie kondycja branży ZSEE czy czekające ją w 2018 r. audyty zakładów przetwarzania i organizacji odzysku.

1 / 3

W kontekście obowiązujących, jednolitych w całym kraju zasad segregacji odpadów usłyszymy o efektach wprowadzonej w Polsce zbiórki bioodpadów, w tym kuchennych, w Poznaniu. A co ważne, także o prowadzonej w tym zakresie kampanii edukacyjnej, jej skutkach oraz wątpliwościach i pojawiających się pytaniach od mieszkańców. Uczestnicy Forum dowiedzą się, jakie wnioski płyną z pierwszych tegorocznych audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, ze wskazówkami, jak przygotować się do kolejnych.

Dyskusje o tym, jak stworzyć prawidłowo funkcjonujący system, będą towarzyszyć debatom branżowym. Przy zawsze aktualnych tematach, wskazywanych problemach i ich rozwiązaniach nurtujących branże tak ważne są głosy w debatach o przyszłości polskiej gospodarki odpadami. Odbędą się dwie dyskusje: pierwszego dnia o nieprawidłowościach w gospodarce elektroodpadami, a drugiego dnia o wyzwaniach i szansach przypisanych gospodarce obiegu zamkniętego.

Forum Recyklingu 750×300

Czytaj więcej

Skomentuj