Lokalne wykorzystanie potencjału wytwórczego ciepła i energii w ramach klastrów energii, a także ograniczenie niskiej emisji to dominujące tematy tegorocznego Forum Czystej Energii. Konferencja odbędzie się już wkrótce podczas targów Pol-Eco-System w Poznaniu.

Inwestycje realizowane w ramach klastrów energii zwiększają regionalny potencjał wytwórczy ciepła i energii elektrycznej zarówno w źródłach OZE, jednostkach kogeneracyjnych, a także konwencjonalnych. Koncentracja na niewielkim obszarze wytwórców i odbiorców energii elektrycznej oraz ciepła, posiadanie zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł wytwórczych, silne bodźce ekonomiczne uczestników klastra to warunki, które powinny spełniać podmioty wchodzące w jego skład. Jak zorganizować klaster w ujęciu gospodarczym? W jaki sposób zorganizować go tak, aby był efektywny ekonomicznie? Odpowiedzi uzyskają uczestnicy Forum Czystej Energii.

Powietrze w polskich miastach należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie, dlatego coraz więcej miejscowości przygotowuje uchwały antysmogowe. Skutki zmian w prawie związane z podwyższonymi wymaganiami dla nowych urządzeń grzewczych odczuwane będą najszybciej za kilka lat, dlatego konieczne jest równoległe podejmowanie działań informacyjnych oraz kształtowanie odpowiedniej polityki sprzedaży paliw opałowych, w większym stopniu uwzględniające koszty środowiskowe.

Jednym ze sposobów ograniczenia niskiej emisji jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Warunkiem jest jednak uzasadnienie ekonomiczne. Biogazownie rolnicze obniżają emisję na terenach wiejskich. Takie rozwiązania funkcjonują już w miejscowości Sieńsk (gm. Gubin) oraz Upałty (gm. Giżycko). Zeroemisyjnym źródłem energii cieplnej mogą być paliwa odnawialne z domieszką lokalnie produkowanej karbonizowanej biomasy.

Forum Czystej Energii od szesnastu lat konsekwentnie oferuje wiedzę specjalistyczną, umożliwia poprzez spotkania z praktykami, naukowcami i ekspertami, poznanie kluczowych problemów szeroko pojętych OZE. Osoby zainteresowane biznesowym ujęciem klastrów energii, a także sposobami likwidacji niskiej emisji zapraszamy do udziału w XVII Forum Czystej Energii, które odbędzie się w Poznaniu podczas Targów Pol-Eco System (17-18.10). Organizatorem Konferencji jest redakcja czasopisma “Czysta Energia” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Więcej informacji na stronie www.forum.czystaenergia.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj