Trudno przecenić rolę i znaczenie pszczół dla zachowania globalnej równowagi ekologicznej. Wiele się mówi o tym, że ich brak spowoduje poważne załamanie z zagrożeniem dla przetrwania gatunku ludzkiego włącznie. Wiedzą o tym władze, pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy realizują ciekawy i ważny pszczeli projekt.

W środę (29 czerwca br.), na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto Europejską Pasiekę Miejską. To już druga pasieka na tej uczelni. Nowo otwarta liczy osiem uli. Łącznie, to dom dla kilkuset tysięcy pszczół.

„Pszczeli Zakątek” z dydaktyczną ścieżką

Pasieka powstała w ramach projektu pn. Europejska Pasieka Miejska (ang.: European Bee Garden), który wpisuje się w strategię uniwersytetu i w unijną Strategię na rzecz bioróżnorodności. Dodajmy, że w najbliższych dniach powstanie tam również ścieżka dydaktyczna pod nazwą “Pszczeli Zakątek”, sfinansowana przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus Plus i zawierającego się w nim   międzynarodowego Projektu dydaktycznego pn.: “Beegen. Łączenie pokoleń pszczelarzy”.
Warto też wiedzieć, że projekty tablic dydaktycznych opracowali studenci Koła Naukowego APIS. A nowa ścieżka dydaktyczna służyć będzie studentom i okolicznym spacerowiczom.

Pod osłoną miniparku

– Zamieszkało u nas osiem pszczelich rodzin, którym stworzyliśmy idealne warunki. Przed pasieką wysialiśmy łąkę kwietną, by pszczołom nie zabrakło pożywienia. Dodam, że w  bliskim sąsiedztwie pasieki jest minipark, dzięki czemu pszczołom, szczególnie obecnie, nie będzie za gorąco. Ule ustawiono w zacienionym miejscu. A studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Pszczelarzy APIS zapewniają im stały nadzór i opiekę – podkreśla opiekun koła dr Paweł Migdał.

Warsztaty i edukacyjna kampania

Uzupełnieniem projektu jest edukacyjna kampania dotycząca  roli pszczół w ekosystemie. Jej adresatami są uczniowie szkół podstawowych. W jej ramach, dla 140 uczniów szkół z Dolnego Śląska, zorganizowano praktyczne warsztaty.

– Liczymy na to, że uda się nam wzbudzić wśród tych młodych ludzi nie tylko zaciekawienie światem owadów, ale też uwrażliwić ich na przyrodę” – wyjaśnia profesor Barbara Król z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas warsztatów dzieci budowały hotele dla owadów zapylających, z których część trafiła do ich macierzystych  szkół. Natomiast 14 tego rodzaju obiektów zainstalowano na terenie Europejskiej Pasieki Miejskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj