W Krośnie Odrzańskim (lubuskie) rozpoczyna się rozbudowa wałów przeciwpowodziowych. We wtorek podpisano też umowę na modernizację mostu drogowego przez Odrę w tym mieście. W obu przypadkach inwestorem są Wody Polskie.

We wtorek na przystani rzecznej w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja prasowa nt. obu zadań oraz podpisanie umowy na wykonanie inwestycji mostowej.

Kontrakt dotyczący rozbudowy wałów jest realizowany w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i współfinansowany z Budżetu Państwa i Banku Światowego. Umowa z wykonawcą inwestycji, którym jest firma Budimex, została podpisana w grudniu ub. roku. Koszt prac to 117 mln zł.

“Celem przedsięwzięcia jest podniesienie stopnia ochrony przeciwpowodziowej liczącego ponad 10 tys. mieszkańców Krosna Odrzańskiego. We wtorek odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy. Infrastruktura przeciwpowodziowa ma być gotowa w pierwszej połowie 2023 r.” – powiedziała Anna Tarka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Łączna długość wybudowanych i rozbudowywanych odcinków wałów nad Odrą wyniesie 6 km, a kanałów ulgi – 2,5 km. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę ośmiu wałów opaskowych, chroniących tereny nad rzeką Odrą i kanałami, które znajdują się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo przejścia wysokiej fali wezbraniowej.

Dodatkowo zostaną zmodernizowane koryta czterech kanałów ulgi w obrębie Krosna Odrzańskiego oraz system odprowadzania wód deszczowych i przesiąkowych z chronionych wałami terenów miasta. Natomiast nowe drogi serwisowe będą służyły mieszkańcom i turystom jako ciągi pieszo-rowerowe. Komunikację ułatwi też budowa schodów skarpowych w dziesięciu lokalizacjach.

Jak zapowiedziały Wody Polskie, inwestycja będzie objęta nadzorem przyrodniczym i prowadzona z zachowaniem wszelkich procedur środowiskowych i przepisów dotyczących ochrony przyrody.

We wtorek Wody Polskie podpisały też umowę z firmą Strabag na wykonanie modernizacji mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim. Zadanie polega na podniesieniu konstrukcji obiektu wraz z jego remontem i przebudową ciągu komunikacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 72 mln zł i podobnie jak rozbudowa wałów jest elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły z finansowaniem z Budżetu Państwa i funduszy Banku Światowego.

“Dzięki przebudowie mostu nastąpi zwiększenie klasy obciążenia tej budowli oraz prześwitu dla jednostek pływających uczestniczących w akcjach lodołamania, co przyczyni się do podwyższenia poziomu zabezpieczenia ochrony przeciwpowodziowej na Odrze w Krośnie Odrzańskim i okolicach. Oczywiście poprawi się równiez funkcjonalność i estetyka przeprawy” – wyjaśniła Tarka.

Przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dodała, że na czas modernizacji mostu powstanie przeprawa tymczasowa. Zakończenie robót jest planowane na drugi kwartał 2023 r.

Czytaj więcej

Skomentuj