Od 1 marca około 8 tys. dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia będzie mogło za darmo korzystać z poznańskiej komunikacji miejskiej. O przyznaniu bezpłatnych przejazdów ma decydować dochód w rodzinie.

To pomysł prezydenta Poznania w kwestii dyskutowanej z radnymi od kilkunastu miesięcy. Do tej pory nie zdecydowali się oni na jego wprowadzenie m.in. ze względu na wysokie szacunkowe koszty projektu.

W najdroższych wariantach darmowa komunikacja obejmująca najmłodszych mieszkańców Poznania miałaby kosztować miejski budżet około 6,7 mln zł. Ograniczenie bezpłatnych przejazdów do konkretnej grupy oznaczałoby wydatki rzędu 1 mln zł rocznie.

Trudne negocjacje

– Dyskusja i prace nad darmową komunikacją dla określonej grupy trwały długo. Padało wiele  pomysłów, jednak nie wszystkie mogły być zrealizowane ze względu na zbyt wysokie koszty. Jeśli Rada Miasta Poznania poprze projekt uchwały, z bezpłatnych przejazdów skorzysta około 8 tys. dzieci i młodzieży, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

To właściwie jedyne kryterium ograniczające możliwość korzystania z darmowej komunikacji przez dzieci i młodzież z Poznania. Za darmo będą mogli nią jeździć najmłodsi członkowie rodzin, które otrzymują zasiłek rodzinny przyznany przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Przyznawany on jest, gdy dochód na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 zł (jeśli co najmniej jedno dziecko w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Od 7 do 18 lat

W komunikacie wydanym przez urząd czytamy: – Jeśli projekt uchwały zostanie przyjęty, dzieci i młodzież mogłaby korzystać z bezpłatnych przejazdów od dnia 1 października roku, w którym kończą 7 rok życia do dnia 30 września roku w którym kończą 18 rok życia.

Bezpłatne przejazdy przysługiwałyby w granicach miasta, a więc w obszarze strefy A. Jak zapewniają pomysłodawcy, poza decyzją wydaną przez PCŚ oraz dokumentem tożsamości dziecka potwierdzającym jego wiek, nie będą potrzebne żadne dodatkowe dokumenty.

Uprawnienie do darmowych przejazdów, ważne od 1 listopada (od tego dnia przyznawane są zasiłki rodzinne) do 31 października kolejnego roku, zostanie zapisane na karcie PEKA w jednym z punktów obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj