Opole może pochwalić się nowatorskim system do oceny dokładnego rozkładu zanieczyszczeń powietrza. To autorskie i unikatowe rozwiązanie jest pierwszym tego typu systemem w Polsce, a może nawet i na świecie. W programie ochrony jakości powietrza w tym mieście czynny udział bierze również firma Abrys, koordynując kampanię edukacyjną „Czyste powietrze – oddech dla Opola”.

Na terenie Opola w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się znaczne przekroczenia norm stężenia pyłu PM10, którego głównym źródłem są domowe piece i kotłownie opalane węglem. Stężenie tych zanieczyszczeń jest wtedy nawet ponad dwukrotnie wyższe niż latem.

Dane ze stacji pomiarowych wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska zlokalizowanych przy ul. Minorytów oraz na os. Armii Krajowej wskazują, że np. w 2015 r. norma jakości powietrza pod względem obecności w nim pyłu PM10 była przekroczona przez blisko 50 dni.

Nowatorski pomiar

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery (LUMA) to nowe i unikatowe rozwiązanie. Jest pierwszym tego typu systemem w Polsce, a może nawet i na świecie. Powstał on i jest stale rozwijany w ramach projektu „Inteligentne sieci sensorowe w ochronie powietrza” docenionego jako projekt innowacyjny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskał też dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dzięki zastosowaniu modelowania rozprzestrzenienia zanieczyszczeń uzyskano czasowy i przestrzenny rozkład zanieczyszczeń na terenie całego miasta w rozdzielczości 1 godziny. Oznacza to, że mieszkańcy mogą sprawdzić jaki jest obecny stan jakości powietrza dla każdego dowolnie wybranego miejsca, a nie tylko w punkcie pomiaru (np. tam, gdzie zlokalizowany jest czujnik) jak to działo się dotychczas.

Mapa pomaga też porównać i raportować jakość powietrza w różnych dzielnicach i rejonach miasta. Dzięki analizie danych bieżących i historycznych wraz z oceną wpływu źródeł na stężenia (co jest możliwe, gdyż Opole posiada bazę danych o źródłach niskiej emisji), dynamiczna mapa jakości powietrza pomoże ukierunkować  działania naprawcze w mieście, wykonywać analizy i przekrojowe raporty oraz pokazywać trendy zachodzących zmian.

Dynamiczna Mapa jakości Powietrza dostępna jest tutaj.

Ekologiczna edukacja z Abrysem 

Opole we współpracy z Działem Edukacji Ekologicznej firmy Abrys i Portalem Edukacji Ekologicznej ekoedu.com.pl prowadzi również szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną kierowaną do mieszkańców miasta „Czyste powietrze – oddech dla Opola”. W jej ramach przygotowano m.in. gazetę, poświęconą niskiej emisji, w której znalazły się informacje o tym, w jaki sposób można zmniejszyć emisyjność pieca, jakie są kary za palenie śmieci w domowych piecach, a także jakie pomysły na poprawę jakości powietrza ma Ministerstwo Rozwoju.

W innej odsłonie kampanii położono nacisk na pokazanie korzyści zdrowotnych i środowiskowych wynikających z eliminacji zjawiska niskiej emisji oraz na rolę zieleni w oczyszczaniu powietrza. Aby zwiększyć świadomość oraz zachęcić mieszkańców miasta do sadzenia i troszczenia się o roślinność przygotowano m.in. spot filmowy z udziałem znanego opolskiego aktora, ulotkę, a także komiks dla dzieci „Franek i Drzewolanie”. Dodatkowo, placówki oświatowe w mieście otrzymały pakiety edukacyjne, obejmujące karty pracy, prezentacje multimedialne oraz scenariusze zajęć lekcyjnych, poświęcone zagadnieniu niskiej emisji oraz znaczeniu zieleni dla czystości powietrza i tworzenia właściwego mikroklimatu w mieście.

Czytaj więcej

Skomentuj