W laboratorium Wodociągów Kościańskich od kilku dni prowadzony jest eksperyment, którego celem jest sprawdzenie rozpuszczalności środków higienicznych w próbkach ścieków komunalnych. Na razie najgorzej wypadają chusteczki nawilżane dla dzieci i antybakteryjne.

Próbki ścieków pobrano z oczyszczalni ścieków w Kościanie. Do sześciu butelek laboratoryjnych odmierzono dokładnie po 600 ml ścieków komunalnych pobranych w dniu wykonania oznaczenia.

– Dodano do każdej z butelek po 30 cm środków higienicznych i umieszczono tak przygotowane próbki w homogenizatorze laboratoryjnym typ MPW-324 – poinformowała nas Izabela Mruk, szefowa laboratorium Wodociągów Kościańskich.

Celem umieszczenia próbek w urządzeniu było rozdrobnienie cząstek zawartych w ściekach wraz ze środkami higienicznymi. Rozdrabnianie każdej z próbek trwało dokładnie 5 minut.

Papier, ręczniki i chusteczki do nosa

Po zhomogenizowaniu próbek i upływie trzech dni od ich przygotowania, zaobserwowano, iż w próbkach, w których znajdowały się papier toaletowy (szary i biały) na dnie butelek laboratoryjnych pojawiły się szara i biała zawiesina w ilości 100 ml i ciecz nadosadowa w postaci ścieku.

Podobnie było z chusteczkami higienicznymi (zawiesina w ilości 300 ml i ściek) i ręcznikami kuchennymi (350 ml zawiesiny i ściek), jednak te środki higieniczne są zdecydowanie mocniejsze od papieru toaletowego i nie rozrywają się pod wpływem nacisku ścieków.

Chusteczki teoretycznie biodegradowalne…

Jednak w przypadku chusteczek nawilżanych dla dzieci i antybakteryjnych w górnej części butelek laboratoryjnych pojawiły rozdrobnione chusteczki i znikoma ilość zawiesin na dnie. Ponadto chusteczki te poowijały się na ostrzach homogenizatora w momencie rozdrabniania. Chusteczki nawilżane wykonane są bowiem ze specjalnych tkanin, które nie rozpuszczają się w ściekach, przez co zatykają rury blokując przepływ ścieków.

Laboratorium nie zakończyło jeszcze eksperymentu. – Próbkom będziemy się przyglądać jeszcze przez ok. dwa tygodnie – powiedziała Izabela Mruk.

Pojawiające się w ściekach komunalnych produkty higieniczne tworzą często nierozpuszczalne osady. Bywa, że nie mamy świadomości, że poprzez wrzucanie drobnych produktów higienicznych małych, lekkich rzeczy możemy zablokować nie tylko swoją toaletę, ale i przyczynić się do poważnych awarii kanalizacji.

Nawilżane chusteczki niszczą urządzenia kanalizacyjne

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj