Jak cyrkularna jest Polska? Innowo, Natural State oraz Circle Economy zbadają poziom cyrkularności w Polsce i wytyczą konkretne kierunki działań, aby polska gospodarka stała się bardziej cyrkularna, zrównoważona i konkurencyjna.

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo połączył siły z agencją strategiczną Natural State z Norwegii i holenderską organizacją non-profit Circle Economy, aby oszacować w jakim zakresie polska gospodarka jest gospodarką o obiegu zamkniętym.

W ramach projektu zostanie przeanalizowane w jakim stopniu i czy efektywnie wykorzystujemy zasoby do produkcji i jak dużo tych zasobów jest marnotrawionych.

Raport “Circularity GAP Report Poland”, finansowany w ramach programu EEA i Norway Grants, dostarczy kompleksowych rekomendacji dla wdrażania założeń gospodarki cyrkularnej w Polsce.

Platforma dla Polaków i Norwegów

Celem projektu jest również zbudowanie platformy współpracy pomiędzy interesariuszami z Polski i Norwegii, a jego ambicją jest zainicjowanie nowych działań przemysłowych, badawczych i biznesowych oraz nawiązanie kontaktów na polsko-norweskich rynkach w zakresie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

– Przez cztery lata działania Innowo przyglądałam się, jak w Polsce powoli rozwija się zalążek gospodarki obiegu zamkniętego. Teraz jesteśmy już gotowi, aby przeprowadzić transformację cyrkularną – dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli zaprezentować pierwszą cyrkularną analizę i benchmarking polskiej gospodarki. A wiedza ta jest niezbędna, aby rozpocząć efektywny proces zamykania obiegów na różnych etapach produkcji i konsumpcji. Jednocześnie, bardziej cyrkularna polska gospodarka umożliwi w przyszłości stworzenie setek tysięcy nowych, zrównoważonych miejsc pracy zarówno w istniejących, jak i nowych branżach i łańcuchach wartości – mówi dr Agnieszka Sznyk, prezes Zarządu Innowo.

Metodyka Circle Economy

Dzięki zastosowaniu sprawdzonej metodyki Circle Economy projekt rzuci światło na zarządzanie zasobami w Polsce. Pozwoli to uzyskać wgląd w przepływ materiałów w polskiej gospodarce i zidentyfikować najskuteczniejsze możliwości poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz zamknięcia obiegów gospodarczych.

Poznanie aktualnego poziomu cyrkularności polskiej gospodarki, jest niezbędne do zidentyfikowania możliwości poprawy sytuacji w przyszłości. Gospodarka obiegu zamkniętego opiera się na innowacjach biznesowych i społecznych, dzięki którym możliwe jest utworzenie nowych miejsc pracy, usług i gałęzi przemysłu, umożliwiając poprawę jakości życia, przy ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

– Polska i Norwegia utrzymują silne stosunki dwustronne, a Norwegia jest kluczowym partnerem Polski w procesie zielonej transformacji. Współpraca nad raportem o cyrkularności gospodarki ma na celu wypracowanie wspólnego zrozumienia i wzmocnienie naszych dwustronnych relacji w zakresie biznesu, handlu, badań i rozwoju oraz rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Anders Eide, ambasador Norwegii w Polsce.

Circularity Gap Report Poland

Analiza i kluczowe rekomendacje zostaną przedstawione w formie raportu Circularity Gap Report Poland. W proces ten zaangażowani będą przedstawiciele przemysłu, nauki, administracji oraz rządu, a całość zostanie zaprezentowana podczas Circular Week w Warszawie, w październiku 2022 r.

– Interesujące będzie określenie, jakie działania powinny być priorytetowe, aby Polska stała się bardziej cyrkularna i w jakim stopniu działania te są uwzględnione w różnych krajowych dokumentach strategicznych, takich jak Mapa Drogowa Transformacji GOZ – mówi Martijn de Cordez, CEO Circle Economy.

– Polska jest dużym rynkiem i jedną z najbardziej znaczących i rozwijających się gospodarek w Europie. Połączenie tych spostrzeżeń z opartą na naukowych podstawach analizą Circularity Gap Report Poland pozwoli na opracowanie priorytetów i inicjatyw biznesowych w obszarze GOZ na nadchodzące dekady, dodaje Cathrine Barth, dyrektor Circularities by Natural State.

Więcej szczegółów na temat Circularity Gap Report Poland oraz działań w Norwegii i krajach nordyckich znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj