Prostsze zasady, zwiększenie ilości przetwarzanych i odzyskiwanych surowców oraz zmniejszenie ryzyka wzrostu kosztów. Szczecin rozpoczyna wdrażanie kolejnych działań i rozwiązań, które mają usprawnić gospodarkę odpadami w mieście.

– Staramy się działać w tym obszarze, na który mamy wpływ, chociaż jako gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a firmami odbierającymi odpady, poruszającym się w ramach określonych przepisów – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Szczecin.

– Mimo to chcemy zaproponować rozwiązania, które zmniejszą ryzyko kolejnych regulacji opłat za śmieci, uproszczą zasady selektywnej zbiórki oraz zwiększą jej efektywność – dodaje reprezentant miasta.

Na początek plastiki

Aby segregacja prowadzona przez mieszkańców była bardziej efektywna, miasto proponuje frakcję odpadów z tworzyw sztucznychi ściśle określić które z nich powinny trafiać do żółtego pojemnika. Grupa ta obejmowałaby: butelki PET, tzw. opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku), opakowania po chemii i kosmetykach, białą folię oraz puszki i opakowania metalowe.

Z grupy wyłączone zostałyby natomiast m.in. plastikowe opakowania po żywności. Takie zasady miałyby zostać zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Mieszkańcy istotnym wsparciem

Miasto chce również zaprosić do dyskusji na temat śmieci, proponowanych rozwiązań, problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz jego przyszłości wszystkie zainteresowane strony: od mieszkańców, poprzez firmy z branży odpadowej, ekspertów, po zarządców nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Dyskusje będą odbywały się w ramach tzw. Forum odpadowego, którego kolejne edycje będą odbywały się w najbliższych miesiącach, w różnych lokalizacjach. Celem jest jak najszersze spojrzenie na system, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Kontynuowane będą również prowadzone przez miasto działania edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne kierowane bezpośrednio do mieszkańców.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach, obejmując pozostałe frakcje odpadów.

Czytaj więcej

5 Komentarze

  1. Wychodzi na to, że mamy zapłacić znacznie więcej za opakowania plastikowe po żywności.
    Ten socjalizm nas w końcu wykończy.

  2. A dlaczego “z grupy wyłączone zostałyby natomiast m.in. plastikowe opakowania po żywności”? Co przemawia za takim podejściem?

  3. “”jako gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a firmami odbierającymi odpady” – bzdura, to gmina ma organizować i nadzorować system, firma ma realizować zapisy z umowy oraz specyfikacji przetargowej. PRÓBA ZWALANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NA INNYCH

    • Oczywiście. że myć, a co za problem przepłukać. Nauczyłem się tego , jak musiałem stojak na worki postawić w wiatrołapie. By MI nie śmierdziało zaraz przy wejściu zacząłem myś plastikowe pojemniki. Jakoś znaczącego wzrostu zużycia wody nie zauważyłem. A napewno jest to lepszy surowiec niż zapackane plastiki!
      Ale blokers pewnie tego nie zrozumie tylko bedzie miał pretensje do całego swiata….

Skomentuj