Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie rozpoczął kontrolę w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Postępowanie jest prowadzone od 21.06.2022 r. – informuje CBA.

 

W toku czynności sprawdzane będą wybrane aspekty związane z realizacją zamówienia publicznego pn. „Budowa Ciepłowni opalanej na biomasę o mocy 17 MW przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej”.

Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 20.09.2022 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Co wiemy o kontrolowanym projekcie?

Beneficjentem projektu „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW(5MW+12MW) w Białej Podlaskiej” jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Celem projektu była budowa autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliw odnawialnych. Uruchomienie ciepłowni miało spowodować zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 47 258 ton równoważnika CO2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE to 106 370 MWht/rok.

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 617 114,16 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 23 850 000,00 PL

Dofinansowanie projektu z UE: 10 556 400,00 PLN

Inwestycja została zakończona w I kwartale 2022 r.

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg systemu ciepłowniczego efektywnego energetycznie.

 

Czytaj więcej

Skomentuj