Mieszkańcy Brwinowa w połowie 2021 r. będą mogli cieszyć się urokami parku miejskiego. Na jego rewitalizację 2,1 mln zł unijnej dotacji przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zagospodarowanie zielonego serca miasta, w tym utworzenie edukacyjnego ogrodu botanicznego, będzie kosztowało w sumie 5,7 mln zł.

Umowę w sprawie dofinansowania poprawy jakości środowiska miejskiego 13 kwietnia 2018 r. zawarli wiceprezes zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński.

To kolejny etap ekologicznych działań w brwinowskim parku. Tym razem zagospodarowana zostanie jego istniejąca część oraz przylegający do niej teren, na którym powstać ma edukacyjny ogród botaniczny.

Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami liczy sobie ponad 4,5 ha, a prawie pół hektara stanowić będzie dodatkowa przestrzeń biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów. Zakres przedsięwzięcia przewiduje m.in. prace dotyczące zieleni, wykonanie elementów małej architektury i oświetlenia oraz budowę alejek.

Zagospodarowanie terenu stworzy możliwie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków.

Zaplanowano ustawienie budek lęgowych i karmników. Nasadzenia drzew i krzewów mają na celu stworzenie enklawy ciszy ze względu na sąsiedztwo ruchliwych ulic i torów kolejowych. Projektowane obsadzenie pnączami ekranów oddzielających teren kolejowy od parku pozwoli na uzyskanie efektu zielonej ściany i dodatkową barierę oddzielającą. Z kolei wykonana mała architektura – obejmująca ławki, altanę, kosze, plac zabaw – będzie stanowić dodatkową atrakcję dla istniejącej zieleni.

Czytaj więcej

Skomentuj