Mieszkańcy Białegostoku mogą już ubiegać się o dofinansowanie do montażu pomp ciepła lub instalacji kolektorów słonecznych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Do dyspozycji jest 500 tys. zł. Wnioski można składać do 20 sierpnia.

Białystok dofinansuje zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na pompę ciepła lub instalację kolektorów słonecznych w prywatnych domach zlokalizowanych w Białymstoku.

– To poszerzenie dotychczasowych działań służących ochronie powietrza, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

W ramach projektu Białystok planuje objąć dofinansowaniem ok. 100 gospodarstw domowych. Uprawnione do składania deklaracji są osoby fizyczne. Na dotacje przeznaczono 500 tys. zł. Wynosić ona może maksymalnie 45 proc. poniesionych kosztów. Jedna osoba może więc otrzymać zwrot do 5 tys. zł. Koszty muszą zostać poniesione do 31 października 2019 r.

Zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje do 20 sierpnia w urzędzie miasta. Spośród tych, którzy je złożą wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Czytaj więcej

Skomentuj