Długość nowego mostu wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Równolegle w sąsiedztwie powstającego obiektu trwają inne prace inżynieryjno-drogowe.

Od dwóch miesięcy trwają prace przy budowie nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej w Lublinie. Zakończono już rozbiórkę dotychczasowego obiektu. Równolegle prowadzone są roboty drogowe przy przebudowie powyższej ulicy.

Dostarczą stalowe konstrukcje

– Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. Jednak lwia część robót dopiero przed wykonawcą. Dotyczy to między innymi wytworzenia i dostawy konstrukcji stalowych. Nowy obiekt podniesie  funkcjonalność istniejącego już węzła przesiadkowego w tym rejonie miasta. Dodam, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Lublina skorzystają z nowej infrastruktury, współfinansowanej ze środków europejskich – zapewnia Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Podwieszenie i roboty palowe

Rozbiórkę obiektu mostowego wykonano już na poziomie 80% stanu początkowego. Przy czym, dwie pozostawione na miejscu mostowe podpory będą wykorzystane przy montażu nowej konstrukcji stalowej. Nastąpi to po podwieszeniu ustroju nośnego powstającego obiektu.

Dodajmy też, że po rozbiórce starego mostu wykonano platformy robocze i wbito ścianki szczelne na pierwszej mostowej podporze. A wykonawca przystąpił już do realizacji robót palowych służących stabilizacji podłoża pod posadowienie podpory od strony ulicy Janowskiej. W gruncie zamontowano wszystkie 53 pale wiercone o średnicy 100 cm i długości 12 m.

Wkrótce próby obciążeniowe

W najbliższym czasie wykonany zostanie wykop i wylany  beton podkładowy na pierwszej podporze mostu. Kolejny etap to próbne obciążenia pali fundamentowych. Równolegle prowadzone będą prace przy posadowieniu drugiej podpory, od strony ulicy Nałkowskich. Niezależnie od prac dotyczących mostu trwa budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Żeglarskiej od strony ul. Janowskiej. Prowadzone są też roboty elektroenergetyczne. W ubiegłym tygodniu wykonano przewiert pod rzeką Bystrzycą, dla przeprowadzenia nowych ciągów kablowych.

Regulacja koryta rzeki

Poza budową nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej zaplanowano też korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki. Przebudowę przejdzie również odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Most będzie połączony z nasypem drogowym przy pomocy przyczółków żelbetowych.

Budowa z unijnym dofinansowaniem

Generalnym wykonawcą powyższych prac jest spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Koszt zadania wynosi ponad 36,6 mln zł, a termin jego zakończenia upłynie 29 listopada. Wyżej opisana inwestycja to składowa projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.

W ramach tego samego projektu unijnego, jako kontynuacja prac w zakresie węzłów przesiadkowych, powstaje parking P&R przy ul. Grenadierów. Ulica ta przejdzie także przebudowę na długości około 70 m. Wykonano już sieć kanalizacji deszczowej, a teraz powstają warstwy konstrukcyjne parkingu i ustawiane są krawężniki.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj