1 / 2

Największy polski przewoźnik kolejowy, spółka Polregio, planuje rozszerzyć swoją ofertę o transport pasażerów autobusami elektrycznymi w województwie świętokrzyskim – poinformował PAP przewoźnik

Jak informuje największy przewoźnik pasażerski w Polsce, celem projektu obejmującego zakup 27 nowoczesnych elektrycznych autobusów obsługiwanych przez operatora kolejowego, jest zwiększenie dostępu do bezpiecznego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa świętokrzyskiego i rozwój kompetencji przewoźnika kolejowego.

– Uzupełnienie siatki połączeń Polregio w województwie świętokrzyskim o połączenia realizowane autobusami elektrycznymi pozwoli skutecznie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i tzw. białymi plamami transportowymi. Jestem przekonany, że rozbudowa naszej oferty, jako największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce, pozwoli na pozyskanie nowych pasażerów, którzy dotąd nie mieli dostępu do transportu publicznego – powiedział PAP prezes spółki Artur Martyniuk.

Polregio poinformował też, że województwo świętokrzyskie nie jest beneficjentem tego projektu, ale wspiera operatora kolejowego w staraniach o zakup tych autobusów, które docelowo będą własnością przewoźnika.

Zakup autobusów elektrycznych pozwoli uzupełnić siatkę Polregio w województwie świętokrzyskim o nowe połączenia autobusowe, zintegrowane z pociągami zarówno pod względem rozkładu jazdy, jak i ceny biletu.

Realizacja projektu pozwoli też stworzyć system uzupełniających usług transportu publicznego i poszerzyć siatkę połączeń o miejsca, gdzie pociąg nie dociera.

Polregio zakłada, że projekt realizowany będzie na terenie województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kielce (powiat grodzki), powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, włoszczowskiego, buskiego i pińczowskiego (z perspektywą rozszerzenia o powiat konecki).
Jak wskazało Polregio, zakup autobusów elektrycznych pozwala też zmniejszyć emisję COz transportu drogowego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o docelowej neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przewiduje się, że łączny koszt zakupu autobusów wyniesie 132,84 mln zł brutto (wraz z instalacją infrastruktury technicznej do obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych).
Polregio poinformowało, że w przypadku realizacji tej inwestycji w ramach Krajowego Programu Odbudowy planuje się wprowadzenie nowych autobusów elektrycznych do eksploatacji w drugim półroczu 2023 r.

Czytaj więcej

Skomentuj