O dokumentację fotograficzną przypadków m.in. śniętych ryb w Dolinie Dolnej Odry apeluje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – przekazał zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Ma to pomóc w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej.

– W Bielinku, Osinowie czy w okolicach Siekierek widać martwe ryby w Odrze. To smutny i tragiczny widok. Malownicza Dolina Dolnej Odry to ostatni tak cenny przyrodniczo obszar w Europie. Występuje tu ponad 170 gatunków ptaków, w tym unikalnych. Tu polują bieliki, zamieszkał puchacz Bubo bubo. Podjąłem decyzję o wysłaniu pracowników naszych Parków Krajobrazowych do Doliny Dolnej Odry, aby monitorowali sytuację – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zaapelował do mieszkańców doliny Odry – od Widuchowej do Dziewoklicza o przesyłanie informacji o martwych rybach czy ptakach do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

– Dokumentacja fotograficzna przyczyni się do skuteczniejszego zwalczania skutków trwającej katastrofy ekologicznej oraz pozwoli ocenić w przyszłości wywołane nią straty. Apelujemy przy tym o szczególną ostrożność i unikanie kontaktu z wodą – przekazano.

Zdjęcia, wraz z informacją, gdzie i kiedy zostały wykonane, należy przesyłać na adres [email protected] (oraz do wiadomości [email protected]). Jak wskazano, prośba o przesyłanie informacji pocztą elektroniczną motywowana jest tym, że pracownicy zespołu parków krajobrazowych “patrolują teren parku, w związku z czym kontakt telefoniczny może być utrudniony”.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – jak zaznaczono – to największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne (pochodzenia rzecznego) torfowisko niskie, na którym występują rośliny i zwierzęta niespotykane już w dolinach innych wielkich rzek. Obszar parku poprzecinany jest siecią starorzeczy, rowów i kanałów, których długość łącznie przekracza 200 km. Ze środowiskiem wodno-błotnym Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry związane jest bogactwo występujących na tym terenie zwierząt.

Czytaj więcej

Skomentuj