W czerwcu rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji miejskich zwiększających ilość retencjonowanej wody – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest na to 60 mln zł.

Z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na gospodarowanie wodami opadowymi w miastach, zbieranie i retencjonowanie wody opadowej czy budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej.

– Projekty mają dwa główne zadania: zwiększyć odporności polskich miast na zjawiska takie jak ulewy oraz powodzie błyskawiczne, a także przygotować je do walki ze skutkami suszy, dzięki retencjonowaniu wody i wykorzystaniu jej wtedy gdy brakuje opadów” – mówi  minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister dodaje, że obecnie realizowane są 44 projekty, które mają przeciwdziałać zmianom klimatu na łączną kwotę dofinansowania unijnego ponad 1 mld zł.

Zatrzymywanie wody z opadów – jak zaznacza MFiPR – jest skuteczną metodą przeciwdziałania suszy na terenach leżących poza dolinami rzek, czyli na obszarze ponad 90 proc. powierzchni kraju.

Czytaj więcej

Skomentuj