Krosno, Działdowo, Zduńska Wola, Mielec, Suwałki i Olsztyn zmodernizują swoje systemy przesyłu ciepła. Inwestycje będą dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje ciepłownicze przeprowadzi: Krosno (w woj. podkarpackim), Działdowo (w woj. warmińsko-mazurskim), Zduńska Wola (w woj. łódzkim), Mielec (w woj. podkarpackim), Suwałki (w woj. podlaskim) i Olsztyn (w woj. warmińsko- mazurskim).

Koszt inwestycji w Krośnie wyniesie ponad 6,6 mln zł. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, spadek emisji pyłuoraz gazów cieplarnianych do 2020 r.

Działdowo z NFOŚiGW otrzyma 8 mln zł. Wybudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 1 km, a równolegle zmodernizowana będzie sieć ciepłownicza długości 4,3 km. Powstaną także 42 węzły cieplne. Efektem będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych został przewidziany na poziomie 3 662,99 tony równoważnika CO2/rok. Modernizacja przyczyni się ponadto do spadku emisji pyłów.

Rezultat antysmogowy

Dotacja NFOŚiGW w wysokości niemal 6,7 mln zł trafi do Zduńskiej Woli. Pozwoli ona na modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych. Budowa nowych przyłączy zlikwiduje potrzebę wykorzystywania ogrzewania piecowego. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 0,84 km, długość zmodernizowanej sieci 4,78 km.

Podjęliśmy działania związane z kamienicami komunalnymi, przekonując zarządców, aby zainwestować w termomodernizację wraz z budową węzła i przyłączy. Równolegle przeprowadzona termomodernizacja i budowa sieci wewnętrznej, a potem podłączenie do sieci centralnej, będzie miało wyraźny rezultat antysmogowy, zwłaszcza, że te kamienice położone są w centrum miasta – powiedział po podpisaniu umowy prezes MPC w Zduńskiej Woli Andrzej Aleksandrowicz.

Nowa sieć w Mielcu, nowe węzły w Suwałkach

Z kolei do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mielcu trafi ponad 5,3 mln zł. Długość wybudowanej dzięki dotacji sieci ciepłowniczej wyniesie 4,29 km. Przewidywany efekt ekologiczny (osiągnięcie we wrześniu 2021 r.) inwestycji to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych , a także spadek emisji pyłów.

W Suwałkach wybudowane zostaną sieci ciepłownicze o długości 2,43 km oraz 49 węzłów cieplnych.

We wrześniu NFOŚiGW wsparł MPEC w Olsztynie niskoprocentową pożyczką na 7,2 mln zł. Tamtejszy projekt przewiduje wybudowanie 2,4 km sieci cieplnej.

Czytaj więcej

Skomentuj