1 / 4

Warszawa pozyskała niemal 10 mln zł dofinansowania dla projektu budowy Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim. Dotacja pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Centrum powstanie przy ul. Papirusów 1/3.

– Jest to inwestycja niezmiernie ważna dla całej Warszawy i nie tylko. W czasach, gdy zmiany klimatyczne są tak dynamiczne, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa ma wielkie znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni – Lasy Miejskie – Warszawa od lat działają na tym polu, a Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli nasze działania uczynić jeszcze skuteczniejszymi i bardziej dostępnymi – podkreśla.

Z oferty edukacyjnej nowego Centrum rocznie będzie korzystać około 25 000 osób. Będzie ona skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Znajdzie się w niej również szeroki wybór zajęć rodzinnych i dla osób dorosłych. Działalność CEE dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie warunkami dofinansowania będzie miało charakter ogólnopolski.

Projekt CEE

W zaprojektowanym budynku – o powierzchni prawie 1000 m2 – znajdą się: sala konferencyjno-warsztatowa dla 85 osób i 4 sale edukacyjne – dwie dla dzieci młodszych i dwie dla starszych uczniów. Centrum będzie obiektem energooszczędnym i ekologicznym, wykonanym w technologii prefabrykowanej. Posiadać będzie tzw. zielony dach oraz wykorzystywać będzie energię odnawialną (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne).

Koncepcja przewiduje retencję wody w postaci ogrodu deszczowego oraz szczelne zbiorniki podziemne na wodę deszczową wykorzystywaną na potrzeby terenu zielonego otaczającego budynek. Na dachu zaprojektowano łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji rośliny ekstensywne oraz pokrycie żwirowe zapewniające retencję wód opadowych.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się leśniczówka ujęta w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. Po jej gruntownym remoncie znajdzie się tam przestrzeń ekspozycyjna.

Celem Lasów Miejskich – Warszawa jest utworzenie nowoczesnego centrum edukacyjnego, które będzie służyć:

 • podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
 • upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
 • krzewieniu wiedzy o środowisku leśnym oraz o funkcjonowaniu ekosystemu leśnego i równoważonej gospodarce leśnej,
 • kształtowaniu zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • aktywizacji społecznej – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • zwróceniu uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej społeczeństwa dla kształtowania właściwych zachowań w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony,
 • tworzeniu zaplecza edukacyjnego, poszerzającego lokalną, regionalną i ogólnopolską bazę edukacyjną,
 • promocji idei kształcenia przez całe życie,
 • uświadomieniu roli i znaczenia lasów miejskich dla zrównoważonego rozwoju miasta,
  podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu.

Ile to będzie kosztować?

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim zostanie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 9 859 013 zł. Łączny koszt budowy nowego Centrum oraz remontu leśniczówki wyniesie 14 233 608 zł.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim ma rozpocząć działalność w 2024 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj